top of page

Utrymningslarm med

talat meddelande

Utrymningslarm med talat meddelande - UTM
- eller som det tidigare benämnts -
Talat utrymningslarm - TUL

Mersound - Certiferad anläggarfirma enligt SBF 2018:1

Mersound har mer än 25 års erfarenhet och är experter på UTM / TUL med installerade anläggningar över hela Sverige.

Vi sätter stort värde i att vara tillgängliga och ge god service till såväl befintliga som nya kunder.

Mersounds personal, både säljare, projektledare och tekniker, får ofta positiv feedback från våra kunder och samarbetspartners för vår snabba och korrekta service och support.

 

 

Mersounds anläggningar levereras till mängder av offentliga miljöer, t.ex. köpcenter, idrottshallar, butiker, skolor, byggvaruhus, möbelvaruhus, livsmedelsbutiker, badhus, tågstationer, ishallar etc.

Samarbetspartners i dessa leveranser är ofta elentreprenörer och säkerhetsföretag.

Mersound är delaktig i hela projektet från det inledande mötet tills att anläggningen dokumenteras och lämnas över till slutkunden. Och även efter överlämnandet fortsätter vi vara delaktiga i driften genom att erbjuda serviceavtal och vara slutkundens kontaktyta i samband med löpande service och underhåll.

Mersound har fått förtroendet från många stora aktörer att löpande vara deras leverantör

av Utrymningslarm med talat meddelande - UTM eller Talat utrymningslarm - TUL

Mersound kan hjälpa er med allt som rör utrymningslarm med talat meddelande och ljudanläggningar.

Vill Ni diskutera ett framtida projekt eller har en förfrågan, kontakta oss så hjälper vi er!

VÄLA

Bland dessa kan nämnas Väla Köpcentrum utanför Helsingborg där Mersound

via fastighetsägaren Skandia Fastigheter i många år fått förtroendet att leverera

en komplett anläggning för Utrymningslarm med talat meddelande - UTM i kombination

med bruksfunktioner för musik, reklam och miljöljud.

Mersound har tät kontakt med personalen på Väla och är tillsammans med elentreprenör

involverade i till och ombyggnader samt utför kvartalsprov på Talat Utrymningslarm.

Ett annat exempel är Mobilia Köpcentrum i Malmö.

Även här har Mersound via fastighetsägaren Atrium Ljungberg under många år varit helhetsleverantör av deras anläggning för Utrymningslarm med talat meddelande - UTM.

Levererad anläggning kombinerar funktion för Talat Utrymningslarm med

bruksfunktioner för musik och reklam. Mersound utför även kvartalsprov på

anläggningen för att Mobilia ska vara trygga med att få bästa möjliga funktion.

Mobilia.png

Referenser UTM / TUL

Utrymningslarm med talat meddelande - UTM eller Talat utrymningslarm - TUL är en vital del av personskyddet i en fastighet.

I Boverkets Byggregler (BBR) beskrivs hur brandskyddet i byggnader ska utformas.

 

Såhär skriver Boverket:

”Utrymningslarm ska installeras när detta är en förutsättning för brandskyddets utformning.

Utrymningslarmet ska utformas efter behovet av information så att personer som vistas i

byggnaden kan nås av information om lämpliga åtgärder vid utrymning.

Samlingslokaler ska förses med anordningar för varning i händelse av brand

och vid behov anordning för tidig upptäckt av brand. (BFS 2011:26).

Talat meddelande bör användas som utrymningslarm eftersom det normalt

ger en snabb initiering av utrymningen från byggnaden.”

Källhänvisning:

Boverket (2023). Om Boverkets byggregler, BBR. https://www.boverket.se/sv/byggande/regler-for-byggande/om-boverkets--byggregler-bbr/ Hämtad 2024-02-27.

Ytterligare ett exempel på en kund som Mersound haft förmånen att leverera till under många år är varuhuset Gekås i Ullared.

I nära samarbete med varuhusets personal och den elentreprenör de anlitar är Mersound behjälpliga vid förändringar och tillbyggnader av varuhuset.

Även här kombineras funktionen Utrymningslarm med talat meddelande med varuhusets bruksfunktioner för t.ex. kund- och personalutrop via integrerade mikrofoner.

Gekås Ullared.jpg

Våra kunder

Anlfirma 756x520.jpg

Mersound är certifierad anläggarfirma vilket krävs för att få arbeta med och

leverera anläggningar för UTM / TUL

Regelverk

Vi hjälper er

bottom of page