top of page

Hösten 2022 ändrade Funktionell Musik i Helsingborg AB och Funktionell Musik i Stockholm AB logotyp och grafiskt profil till mersound.

Vi har sedan slutet av 60-talet levererat ljudanläggningar och andra tekniska lösningar till företag. Tekniken förändras i takt med tiden men vår affärsidé är den samma;

Att leverera tekniska lösningar

avsedda för våra kunders kunder.

 

Mersound erbjuder ett komplett utbud av integrerade lösningar för de flesta branscher som behöver förstärka sina varumärken och säkerhet. Det kan vara i butiker, offentliga miljöer, hotell, restauranger och andra platser där människor vistas.

Grunden för alla våra lösningar är kund- och behovsanalyserade. Det gör att vi kan skapa engagerande upplevelser som personifierar och stärker ert varumärke, skapar varaktiga kontakter samt främjar kundlojalitet.

Ni har framtiden för er med Mersound som samarbetspartner, vår teknik och personal är i ständig utveckling i linje med våra kunders behov.

– Även om vårt företagsnamn grafiska profil har förändrats så är vårt engagemang och lojaliteten för våra kunder samma som alltid!

Om Mersound

SBSC Certifikat
UC Sigill
UC Tillväxtcertifikat
Triple A

Mersound började leverera

ljudlösningar 1969

Samma år landade den

första människan på månen

Funktionell Musik Mässa
Funktionell Musik Mässa
Funktionell Musik Mässa Malmö 1969
Mässa Resta 1971
bottom of page