top of page
Hörslingor

Hörslingor kan användas överallt

Hörslingor

I stora lokaler, såsom idrottshallar eller -arenor, konferensanläggningar och auditorium, biografer, och teatrar såväl som i kyrkor är en hörslinga den optimala lösningen. Men även i mindre lokaler såsom mötesrum och klassrum är en hörslinga mycket användbar. I receptioner, på tåg, spårvagnar och bussar kan en hörslinga också göra stor nytta. Till vissa slingförstärkare kan man också koppla dörr-/larm-/ eller telefonsignaler så att ljudet från larmet sänds trådlöst till hörapparaten via slingan.

Hörslingor

Hörslingor, eller teleslingor som det även kallas, är ofta den mest praktiska och kostnadseffektivalösningen för att göra lokaler tillgängliga för personer med nedsatt hörsel.Det är en av anledningarna till att hörslingor i dag används över hela världen i konferensrum, skolor, kyrkor, biografer, teatrar eller på andra offentliga platser.

 

När en hörslinga är installerad fungerar den i många år utan krav på underhåll. Och – inte att förglömma – hörapparatbärare behöver inte betala för eller låna en extra mottagare, mottagaren är redan inbyggd i hörapparaten! Det enda hörapparatbäraren behöver göra är att ställa in hörapparaten i T-läge och njuta av ljudet. Det är frihet!

Vad är en hörslinga

En hörslinga består i grova drag av en slingförstärkare och en kabel. Slingförstärkaren kopplas till den aktuella ljudkällan. I hemmet kan det vara TV och radio och på teatern/biografen kopplas slingförstärkaren till lokalens ordinarie ljudsystem. Kabeln placeras ut på lämpligt sätt så att den omfattar den yta, inom vilken man vill kunna lyssna. Slingförstärkaren anpassar signalen och matar ut den som en modulerad ström genom slingkabeln. Ett magnetfält skapas i lokalen som motsvarar signalen från det ljudsystem som slingförstärkaren är kopplad till. Hörapparatens T-spole skapar i sin tur en motsvarande ström som förstärks i hörapparaten. Personen med hörapparat kan därmed fritt röra sig inom slingans täckningsområde och uppfatta allt ljud som sänds ut via slingan. Hörslingan är alltså ett helt trådlöst system för att överföra ljud till hörapparaten.

Exempel på slingkonfigurationer:

Hörslinga PLS
Hörslinga SLS

Lagstiftning och normer

Det finns en hel del lagar, förordningar och riktlinjer som alla skall leda till ett tillgängligt samhälle för alla. En del avser nybyggnation, men det finns även regler om enkelt avhjälpta hinder. Ett exempel på enkelt avhjälpta hinder kan vara receptioner, som bör utrustas med teleslinga eller någon annan teknisk lösning så att de blir tillgängliga och användbara för personer med nedsatt hörsel. Detta tillägg infördes i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:13) i juni 2013.

Mersound hjälper er att projektera, installera, driftsätta och certifiera enligt IEC 60118-4.

Typiska miljöer för hörslingor

Mötesplats_test2.png

Hörslingor för evenemang och mötesplatser

Några av de vanligaste användningsområdena för hörslingor är lokaler som teatrar, hörsalar och konserthallar. Här installeras slingorna så att hörapparatbäraren kan sitta var som helst och ändå garanteras bra ljudåtergivning.

Transport_horslinga.png

Hörslingor inom transportbranschen

För att skapa en bekvämare och tryggare resa kan hörslingor underlätta i informationssystem ombord, i vänthallar och på plattformar, liksom i biljettkassor, infodiskar och hissar.

hotell_horslinga.png

Hörslingor för hotell och konferens

Välkomna gästerna på bästa sätt! En överdiskslinga i receptionen eller hörslingor i konferenslokalerna är uppskattade lösningar.

Kassa_horslinga.png

Hörslingor för kassor och informationsdiskar

Vid kassan eller informationsdisken kan en hörslinga innebära skillnaden mellan att inte höra någonting och att uppfatta allt.

Sjukvard_horslinga.png

Hörslingor i vård och sjukhusmiljö

Hörslingor möjliggör ett mer avslappnat, självständigt och bekvämt liv, samtidigt som de förbättrar säkerheten i nödsituationer.

Guide_horslinga.png

Hörslingor för guidning och utställningsmiljöer

Hörslingor och trådlösa guidesystem ger hörapparatsbärare möjlighet att uppleva ljudet utan bakgrundsstörningar.

Vi hjälper er 

Mersound är stolta över att bidra till att höja livskvaliteten för alla människor med nedsatt hörsel som finns i vårt samhälle. Vårt långsiktiga engagemang i teknik och utveckling har positionerat Mersound som en av de ledande leverantörerna av hörslingor i Sverige.

Mersound har en rad specialister på hörslingor och hjälper er att utforma rätt lösning till rätt pris för varje  projekt och behov. I våra lösningar för hörslingor så erbjuder vi:

  • Projektering  

  • Produkter anpassade för systemlösning 

  • Tydliga Installationsunderlag 

  • Driftsättning och certificering enligt IEC 60118-4

  • Support under och efter avslutat projekt

Välkommen att kontakta oss, så hjälper vi dig med allt kring hörslingor! 

bottom of page