top of page
PDV  INRYMNINGSLARM

PDV är ett samlingsbegrepp som beskriver grova våldsyttringar i publika eller folkrika miljöer som exempelvis skolor, arbetsplatser, köpcentrum eller biografer. Mersound erbjuder integrerade systemlösningar som ger beredskap och skapar trygghet. 

Hög beredskap - viktigare än någonsin!
Integrerade systemlösningar från Mersound ger beredskap och skapar trygghet.

Modernt klassrum
Högtalarsymbol

Information

 • Mikrofonutrop, allanrop och riktade utrop.

 • Förinspelade informationsmeddelande.

 • Rastsignal & andra schemalagda ljudmeddelande.

 • Säker dubbelriktad kommunikation som ej är beroende av internet eller mobiltelefonmottagning mellan klassrum/kontor och expeditionen/receptionen.

reflex
Utrymning

Utrymning

 • Utrymning i hela eller delar av verksamheten.

 • Varningssignaler, allanrop eller förinspelad info som spelas med specifik information vid brand eller hot.

 • Möjlighet att öppna dörrar.

skolbarn
Stoppsymbol

Inrymning

 • Inrymning i hela eller delar av verksamheten.

 • Förinspelade informationsmeddelande som instrurerar och informerar om gömställe för inkräktare/gärningsman.

 • Låsa/stänga dörrar och fönster utifrån händelse.
   

Anpassade systemlösningar
Behoven varierar från projekt till projekt, våra lösningar anpassas efter önskemål.

Centralutrustning

Centralutrustning

 • Systemlösningar från 1 zon till obegränsat antal
  zoner. Våra lösningar är integrerbara med
  inbrottslarm, passage, brandlarm och andra system

 • Allt från traditionella integrerbara 100V system
  till nätverksbaserade system.

 • Egen agentur på EN54 centralutrustning och
  saluför andra marknadsledande varumärke.

Högtalare

Högtalare

 • Högtalarmodeller för alla tänkbara miljöer,
  Allt från traditionella 100V högtalare till nätverksbaserade högtalare

 • Egen agentur på EN54 högtalare

Mikrofoner

Mikrofoner

 • Utropsmikrofoner för utrop i valda zoner eller
  allanrop i samtliga zoner.

 • Triggning av förinspelade meddelande via
  utropsmikrofoner.

 • Manuell start av larm via utropsmikrofoner eller tryckknappar.

Säker plats

Ta kontakt med en av våra specialister. Mersound har lång erfarenhet av inrymning- utrymningslarm.
Vi tar fram en anpassad lösning utifrån era önskemål och behov.


Vi hjälper er

Säker dubbelriktad kommunikation - Säker plats
Våra inrymningssystem kan kompletteras med funktionen säker dubbelriktad kommunikation.
Säker dubbelriktad kommunikation som
 ej är beroende av internet eller telefonmottagning mellan klassrum och expeditionen/receptionen.

bottom of page