top of page

We receive, collect and store any information you enter on our website or provide us in any other way. In addition, we collect the Internet protocol (IP) address used to connect your computer to the Internet; login; e-mail address; password; computer and connection information and purchase history. We may use software tools to measure and collect session information, including page response times, length of visits to certain pages, page interaction information, and methods used to browse away from the page. We also collect personally identifiable information (including name, email, password, communications); payment details (including credit card information), comments, feedback, product reviews, recommendations, and personal profile.

Policy för hantering av personuppgifter (GDPR) 
 
Vi värnar om dig som kund 
och vi värnar om din integritet  
Ditt förtroende är viktigt för oss på Funktionell Musik i Stockholm AB. Det är därför viktigt att du som 
kund känner dig trygg med hur vi hanterar de uppgifter vi har om dig och det företag du arbetar för. 
Vi vill därför försäkra dig om att vi behandlar dessa uppgifter på korrekt sätt – både juridiskt och 
etiskt.  

Hur samlar vi in uppgifter?  
Vi samlar information om dig på olika sätt, exempelvis när: 
 
• Du önskar svar på frågor från oss 
• Ber om en offert 
• Lägger en order 
• Registrerar dig som kund eller kontaktperson hos oss 
• Visitkort på mässor, seminarier 
 
Vi samlar också information om dig när du frivilligt fyller i något av de formulär vi använder oss av, 
om du deltar i någon utbildning, ett kundevent eller tävling som vi arrangerar. 
För att värna om din integritet så försöker vi hela tiden minimera mängden information som vi samlar 
in till det som är nödvändigt för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som kund. 
Beroende på vilket åtagande det handlar om så kan det t ex vara följande information som rör ditt 
arbete: 
 
• För och efternamn 
• Titel 
• Telefonnummer till din arbetsplats och din mobiltelefon (arbetet) 
• E‐postadress (arbetet) 
• Besöksadress till din arbetsplats 
• Företagsnamn 
• Organisationsnummer 
 
Vi vill dock understryka att vi alltid försöker begränsa oss till uppgifter som rör din yrkesroll och det 
företag du arbetar för.  
Hur använder vi dina uppgifter?  
 
De uppgifter vi sparar om dig använder vi för att t ex kunna: 
 
• Effektuera beställningar 
• Skicka dig offerter 
• Ingå avtal 
• Hålla dig informerade om dina serviceärenden och eventuellt underhåll av levererat material 
• Hålla dig informerade om förändrade eller nya villkor och lagar 
• Informera dig om uppdateringar som rör de produkter, applikationer eller tjänster som du och ditt 
företag köpt av Funktionell Musik i Stockholm AB. 
• Bjuda in dig till olika event som utbildning, seminarier m.m. 
Om du tillåter – kan vi också använda de insamlade uppgifterna om dig för att ge dig information som 
vi tror kan vara intressant för dig. Exempel på sådan information kan vara

• Kampanjer av olika slag 
• Nyheter, artiklar och pressmeddelanden 
• Inbjudan till olika event 
 
Hur mycket, och vilken ”övrig” information som du vill ta del av, det styr du själv genom att göra dina 
val. När du väljer att prenumerera på information från oss så ska du veta att du enkelt och när som 
helst kan avbryta prenumerationen eller ändra de val du gjort.  


Hur lagrar vi uppgifterna och hur länge?  


All den data som vi lagrar elektroniskt skyddas dels av vårt företagsnätverk, dels hos någon av våra 
beprövade leverantörer av molntjänster. Lagringen följer alltid våra säkerhetsrutiner för hantering a
information ‐ oavsett vart lagringen sker. 

De uppgifter vi samlat in om dig och ditt företag sparas under den tid är kund hos oss 
och för den tid därefter som är nödvändig för att uppfylla lagar och krav – t ex bokföringslagen.  

Delar vi med oss av dina uppgifter?   
Normalt så delar vi aldrig med oss av de uppgifter vi har om dig eller ditt företag med någon annan
utan att vi först fått ditt samtycke. 

Undantag från denna normalrutin skulle kunna vara: 
• Om vi måste göra en kreditupplysning av ditt företag 
• Om det är ett måste för att kunna erbjuda dig bättre priser eller service från våra leverantörer 
En sådan här delning av information sker dock aldrig automatiskt.  

Säga upp din prenumeration  
 
I all vår elektroniska kommunikation med dig som ligger utanför ramen för våra avtalsenliga 
åtaganden som t ex offerter, order, service och underhåll så kan du som kund enkelt säga upp din 
prenumeration genom att följa de uppsägningslänkar som finns i vår kommunikation.  
Få ett utdrag av eller rätta/radera dina uppgifter  
 
Du kan när som helst be om ett utdrag av de uppgifter som vi har om dig. Om du inte vill förekomma i 
register som Funktionell Musik i Stockholm AB har. Så kan du be oss om att radera all information om 
dig som är juridiskt möjlig att radera. För att vi ska kunna radera dina uppgifter krävs det också att du 
ska kunna identifiera dig. 

Om du anser att en uppgift är felaktig eller ofullständig kan du begära att vi ska rätta uppgiften 
snarast.  

 

Om denna Policy  
Vi på Mersound Funktionell Musik kommer kontinuerligt att uppdatera vår integritetspolicy så 
att den möter de lagar och regler som gäller. När vi gör ändringar i policyn kommer vi publicera ett 
meddelande på vår hemsida tillsammans med den uppdaterade integritetspolicyn  
Kontakta oss  
 
Har du frågor om vårt arbete runt personlig integritet och GDPR är du välkommen att kontakta oss 

bottom of page