top of page

Signage – digital skyltning

Digital skyltning handlar om att leverera innehåll i aktiva skyltar. Innehåll som kan anpassas efter syfte, budskap och omgivande miljö kan snabbt ändras med ändrade förutsättningar.

 

Det skapar en aktiv skyltning som förstärker och understödjer din kommunikation med besökare, kunder och förbipasserande. Digital skyltning ger fantastiska möjligheter att komponera innehåll som snabbt och effektivt förmedlas till rätt målgrupp och anpassas efter deras krav och förutsättningar. Innehållet kan även samordnas med bakgrundsmusiken.

 

Digital skyltning ger oanade möjligheter till flexibel och effektiv kommunikation med rätt målgrupp.
 

Designad aktiv skyltning 

Vi hjälper till med allt som har med digital skyltning att göra. Tillsammans utformar vi en innehållsstrategi så att du får ut rätt information till passande målgrupper i rätt ögonblick. Vi levererar modern utrustning och föreslår lämpliga placeringar av skyltarna. Våra experter tar hand om allt så att du kan fokusera på din verksamhet och den information du vill förmedla.
 

Vi tar hand om allt det praktiska:

  • design och leverans

  • innehållsstrategier

  • schemaläggning och segmentering

  • integration med andra media

  • installation av skyltar och utrusning

  • nödvändiga uppdateringar

  • underhåll

  • drift

Vi hjälper er

Digital skyltning
bottom of page