top of page
PDV  INRYMNINGSLARM

PDV är ett samlingsbegrepp som beskriver grova våldsyttringar i publika eller folkrika miljöer som exempelvis skolor, arbetsplatser, köpcentrum eller biografer. Mersound erbjuder integrerade systemlösningar som ger beredskap och skapar trygghet. 

Ta kontakt med en av våra specialister. Mersound har lång erfarenhet av inrymning- utrymningslarm.
Vi tar fram en anpassad lösning utifrån era önskemål och behov.


Vi hjälper er

bottom of page